Nastała jesień roku 1918. Wojna światowa chyliła się ku końcowi. Jeszcze na frontach grzmiały armaty i pławiły się miljonowe armje w krwawej opięli, ale wszystkie jiuż oznaki przemawiały zalem, że straszna rzeź narodów skończy się sromotną klęską inicjatorów krwawego porachunku. Z gruzów i zgliszcz pożogi wojennej wyłaniała się Polska. Ziścić się m iały marzenia naszych […]

Read more