Dewaluacja korony czeskiej stwarza możliwość obniżenia cen produktów czechosłowackich na rynkach zagranicznych. Trzeba zwłaszcza zwrócić uwagę na to, że Czechosłowacja i ze względu na swe położenie geograficzne i ze względów politycznych musi szukać zbytu dla wytworów swego wysoko rozwiniętego przemysłu w krajach Europy południowo-wschodniej, mających bardzo niską walutę. Chęć zacieśnienia stosunków gospodarczych i handlowych z […]

Read more

Nowe ustawy, dotyczące w aluty czechosłowackiej, zawierają trzy zasadnicze rzeczy: 1. obniżenie o jedną szóstą wartości złotej korony, 2. ustalenie pokrycia pieniądza tylko w złocie i na 25 procent. Dotychczas było dopuszczalne takie pokrycie także w dewizach zagranicznych i musiało wynosić 35 procent pieniędzy, będących w obiegu, 3. utworzenie nowego banku dla redyskonta i kredytów […]

Read more

Demonstracja podatników skoczowskich. Dn. 20. b. m. przybyło do Cieszyna pociągiem przed południowym blisko 100 obywateli ze Skoczowa, którzy następnie pomaszerowali w pochodzie do Urzędu skarbowego, by tam zademonstrować przeciwko nadmiernemu przepisaniu podatków. Mianowicie w bieżącym roku Urząd Skarbowy nałożył większy podatek od obrotu, niż ubiegłego toku, zwiększając niektórym podatnikom stawki o 100 procent. Deputacja […]

Read more

Debata nad położeniem rolnictwa. W czasie obrad sejmowej komisji budżetowej mówcy z opozycji ganili przywóz ryżu, surowców włókienniczych, tłuszczu, owoców i skór. Zdaniem opozycji przejęcie gruntów za podatki wytwarza nowy stan niepewności, godzący w zasadę własności prywatnej. Żądali także zniżki szacunku majątku osadników. Odpowiadając na zastrzeżenia opozycji, minister rolnictwa Nakoniecznikow-Klukowski podniósł, że niema prawie wcale […]

Read more