Dola naszych emerytów jest dostatecznie znana. Niejednokrotnie przecież obserwowaną była na łamach różnych pism, które dziś stały się temi jedynemi ich orędownikami u rządów, czy samorządów, wobec których zcmerytowany pracownik nie przedstawia już tej, co pracownik w służbie czynnej, groźnej mocy skutecznego reagowania na krzywdę, jaka go z tej strony dotyka. Wystarczy wziąć pod uwagę […]

Read more

„Polonja” donosi, iż dotychczasowy dodatek wojewódzki, zmniejszony do 15 proc., wypłacany będzie od 1 lutego b. r. jedynie urzędnikom, pełniącym służbę w Katowicach, Królewskiej Hucie, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Cieszynie i Bielsku; w reszcie miejscowości dodatek w o je w ó dz ki zostanie skreślony. Według informacyj ze sfer urzędniczych, uposażenie prze ważnej części urzędników administracyjnych […]

Read more

Dochody jej w przyszłym roku budżetowym preliminowane są na przeszło miljon złotych, a mianowicie należytości za światło i prąd mają przynieść 781.000 zł, czynsz od liczników 41.000 zł, za roboty instalacyjne 181.000 zł. Wydatki na utrzymanie budynków i maszyn, ubezpieczenia i inwestycje pochłoną 166.000 zł. Na utrzymanie przewodów i transformatory preliminowano 190.000 zł. Płace, zakup […]

Read more

Państwa europejskie z wyjątkiem Anglji trzymały się dotychczas mocno zasady utrzymania stałości pieniądza i waluty złotej. Nowa polityka pieniężna Czechosłowacji może być początkiem zmian i zaburzeń w stosunkach finansowych Europy. W yniki próby z koroną czeską mogą silnie oddziałać na dalszy rozwój polityki walutowej państw europejskich.

Read more