Zebranie 350 członków z Cieszyna

W niedzielę 7 b. mi. odbyło się w Bielsku pod przewodnictwem pip. aptekarza Boziewicza z Jaworza i dyr. Kautego z Cieszyna zebranie 350 członków Związku właścicieli nowo wznoszonych budowli. Po referatach: ogólnym p. Budnioka, szczegółowym p. Niesyta o sytuacji właścicieli nowych budynków zreferował poseł Pobożny ustawę o ulgach dla nowowznoszonych budowli z roku 1933, a p. Korgul z Rybnika zabiegi Zarządu Związku w celu uzyskani ulg tak podatkowych, jak i kredytowych. W dyskusji wyrażono żal, że na 6 zaproszonych posłów zjawił się tylkoi jeden. W rezolucji wysunięto następujące postulaty:


1. Zaprzestania udzielania kredytów z Śl. Fundńszu) Gosp. budującym- w miejscowościach, gdzie jest już obecnie nadmiar mieszkań, a dom y stoją piróżne.
2. Zaprzestania doliczenia 10 proc. kar za zwłoki w razie nie zapłacenia rat pożyczek w term inie nie z własnej w iny.
3. Obniżenia odsetek od pożyczek z Śl. F. G . do 1 proc., w bankach państwowych i prywatnych do 4 proc.
4. Przedłużenia okresu spłat pożyczek do lat 6o.
5. Udzielenia m oratorjum na okres 3-lecni.
6. W strzymania licytaeyj dla zrujnowanych kryzysem właścicieli.

W uzasadnieniu podano m. in., że nieuwzględnienie postulatów spowoduje przejście za bezcen własności z rąk polskich w ręce żywiołów wrogich oraz skurczenie własności polskiej nia korzyść wzmagającego się elementu nam obcego nJa zagrożonych Kresach. Czterogodzinne obrady miały przebieg bardzo poważny.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.