Wyższe Kursa Nauczycielskie

Wyższe Kursa Nauczycielskie. Wydział Oświecenia Publicznego} podaje do wiadomości, że w roku szkolnym 1930-31 będą czynne na terenie Województwa Śląskiego dwa państwowe Wyższe Kursa Nauczycielskie, a to: 1. W.,K. N. z grupy robót ręcznych i rysunków (tylko dla mężczyzn) w Mysłowicach, 2. W. K. N. z grupy matematyczno-fizycznej w Cieszynie.

Na powyższych kursach Ministerstwo przyznało 25 miejsc na W. K. N. w Cieszynie i 15 miejsc na W. K. N. w Mysłowicach, dla nauczycielstwa szkół powszechnych z Województwa śląskiego za rocznemi płatnemi urlopami, resztę zaś miejsc zastrzegło dla nauczycielstwa szkół powszechnych z poza Woj. śląskiego.

Nadto Ministerstwo przyznało dla nauczycielstwa śląskiego pewną ilość miejsc na Wyższych Kursach w innych okręgach szkolnych, mianowicie w Krakowie, Toruniu, Lwowie, Warszawie, Poznaniu i Wilnie. O przyjęcie na powyższe kursą ubiegać się mogą tylko stali nauczyciele szkół powszechnych.

Podania o przyjęcie na powyższe kursy należy wnieść w drodze służbowej w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 marca 1930 r. Bliższe informacje znajdzie nauczycielstwo w okólniku Wydziału Oświecenia Publicznego do Powiatowych Urzędów Szkolnych i Rad Szkolnych Powiatowych z dnia 26 lutego 1930

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.