Wolny Cieszyn dumą mieszkańców

W chwili, kiedy zmartwychwstająca Polska zrzuciła z siebie pęta niewoli, kiedy kresy wschodnie powstrzymywały nawałę bolszewicką, kiedy nieletnie dzieci broniły Lwowa przed Ukraińcami i kiedy bataljon śląski podążył pod Lw ó w z odsieczą, a Śląsk cały ogołocony został z sił zbrojnych, Czesi napadli na polską część kraju. Zaczerwieniły się śniegi Dąbrowej, Karwiny, Suchej, Olbrachcie i Łąk k rw ią żołnierza i robotnik a polskiego. S płynęły k rw ią naszych braci z nad Olzy pola Stonawy i Skoczowa.

I trzeba zanotować fakt, iż wojska wkraczające pastwiły się nad ludnością cywilną, mordowały jeńców. Cztery dni trw ała bohaterska obrona. W dniu 27 stycznia 1919 wkroczyła armja czeska do Cieszyna. Wojska nasze wycofały się na limję Wisły i tam po nadejściu p osiłków zadały Czechom w bitwie pod Skoczowem dotkliwą klęskę. W chwili, kiedy nasze oddziały ruszyły do kontrofensywy, zawarto zawieszenie broni i ugodę.

Dalsze losy kraju są znane. W chwili najcięższej dla Polski, kiedy do b o m Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, starania dyplomac ji czeskiej doprowadziły do tego, że mocarstwa koalicyjne w ydały pamiętną decyzję z dnia 28 lipca 1920 r. , na mocy k tór e j najbogatsza część Śląska Cieszyńskiego przy padła Gzechom. Ale w tej smutnej rocznicy snuje się jedna jaśniejsza złota nić — pamięć o tych niezłomnych górnikach i hutnikach polskich, co z gołemi rękoma szli na karabiny maszynowe i o tern bohaterstwie polskiego żołnierza, co postawiony na swym posterunku, spełnia swą powinność do końca.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.