Wielki plan robót publicznych na Śląsku

Jak się dowiadujemy, Śląski Urząd Wojewódzki otrzym ał z Funduszu Pracy pożyczkę 8,200.000 zł dla złagodzenia bezrobocia na terenie Wojew ództw a Śląskiego. Pożyczka ta przeznaczona będzie na koszta robocizny przy robotach publicznych, przy których znajdzie zatrudnienie około 15.000 bezrobotnych. Program robót za tę pożyczkę przewiduje budowę i rozbudowę dróg 1 linij kolejowych, regulację rzek, budowę wodociągów i kanalizacji oraz dokończenie budowy szkół i przygotowanie terenu pod nowe osiedla.


W dziale kolei z tych kredytów przewidziana jest budowa kolei Rybnik-Żory kosztem 5 miljonów zł oraz dokończenie budowy linji kolejowej Cieszyn-Zebrzydowiee. W najbliższej przyszłości przewidziana jest budowa dalszych lin ij kolejowych, między innemi: Głębce-Istebna-Milówka, która będzie w przyszłości przedłużeniem istniejącej linji kolejowej Wisła-Głębce i stanowić będzie połączenie z obecną linją kolejową Bielsko Zwardoń.

Linja Wisla-Milówka przetnie uroczy Beskid Śląski i uprzystępni turystom takie m iejscowości, jaik Istebna, Koniaków i Jaworzynka oraz ożywi eksploatację lasów i złóż kamieni. Koszta projektowanej linji kolejowej Wisła-Milówka wyniosą około 10 miljonów zł.

Program prac z wymienionych kredytów obejmuje następnie budowę wodociągu w Cieszynie kosztem 2,900.000 zł, budowę wodociągu z Bielska do Dziedzic kosztem 750.000 zł i budowę wodociągu w Ustroniu za 1 miljon zł. W roku bieżącym przeznaczono z funduszów kredytowych na budowę wodociągu w Cieszynie 650.000 zł.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.