Wiadomości z Istebnej

Z Istebnej. (Przysposobienie gospodarcze dziewcząt.) W szarzyźnie życia codziennego jest rzadkością taka miła chwila, jaką przeżyliśmy w dniu 26-go czerwca b. r. W dniu tym odbyło się zakończenie kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt, zorganizowanego i prowadzonego przez miejscowe Koło Macierzy Szkolnej.

Kierownictwo administracyjne i techniczne kursu spoczywało w rękach p. kier. szkoły Urbaczki, a praktyczne p. naucz. Olgi Bujasówny. Dla nas ubogich górali jest rzeczą niekażdemu dostępną wysłanie dziewcząt do wyższych szkół zamiejscowych, to też wdzięczni jesteśmy wielce Zarządowi Kola Macierzy, że nie zapomina o testamencie nieśmiertelnego wieszcza naszego i chociaż Zarząd znikąd nie otrzymał jeszcze od władz poparcia, to mimio to „nie traci nadziei i przed narodem niesie oświaty kaganiec.” Kurs prowadzony był wzorowo od listopada ub. roku.

Teoretyczne wykłady, począwszy od anatomii ciała a skończywszy na praktycznem żywieniu niemowlęcia^ wygłaszał bezinteresownie p. kier. Urbaczka. Praktyczną część zaś, a to całą wzorową kuchnię, wszystkie przetwory domowe, konserwowania, spiżarnię, prowadzenie rachunków domowych i wszelkie inne według szeroko zakreślonego planu prowadziła p. naucz.

Bujasówna również z bezinteresownego poświęcenia. Nauka , trwała 4 godziny tygodniowo. Kurs ukończyły wszystkie dziewczęta w liczbie 20 z pilnością i postępem dobrym, względnie bardzo dobrym.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.