Wiadomości z Cieszyna

Z życia harcerzy. W niedzielę, 23 marca odbyła się na Buczu koło Skoczowa narada drużynowych harcerskich hufców cieszyńskiego i bielskiego.

Omówiono szczegółowo tegoroczne zamierzenia harcerstwa, a specjalnie Zlot Harcerzy, który odbędzie się na Buczu od 1 do 15 lipca b. r. W tym samym czasie mają harcerze śląscy przyjmować zjazd starszyzny z całej Polski oraz harcerzy z zagranicy.
Z Bielska. (Połączenie gniazd sokolich.)

Na zebraniu zarządów gniazd sokolich Bielska i Białej uchwalono jednomyślnie połączyć te gniazda w jedno, z terenem działalności w Bielsku i Białej, a siedzibą w Bielsku. — (Nowy gmach) tutejszego Oddziału
Banku Polskiego zostanie w najbliższych dniach otwarty. Dotychczasowy budynek tego banku został zakupiony przez Wydział Dróg Powiatowych za kwotę 300 tys. zł. W budynku tym znajdą pomieszczenie biura Wydziału oraz Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia.
Z Czechowic. (Z Macierzy Szkoln ej.) II Koło Macierzy Szkolnej w Czechowicach-Zebracży odbyło niedawno swe doroczne walne zgromadzenie. Po zagajeniu przez prezesa Koła p dr. Różewicza odczytał sprawozdanie z działalności Koła sekretarz p. Szewczyk.

Po sprawozdaniach wygłosił delegat Zarządu Głównego Macierzy referat na temat: „Szkolnictwo w Polsce i cele Macierzy Szkolnej”, jako też zdał wyczerpujący obraz z działalności utrzymywanej i założonej przez Macierz Spółdzielni Robót Kobiecych w Bielsku, podnosząc, że II Koło M. Szk. w Czechowicach było jednem z pierwszych kół, które przyczyniło się do urzeczywistnienia tej tak ważnej dla społeczeństwa instytucji — deklarując i wpłacając na ten cel 5 udziałów.

Ustępujący zarząd wybrany został ponownie na bieżący rok, w uznaniu jego owocnej dotychczasowej pracy. Z Dziedzic. (Pożar.) W szopie drewnianej Antoniego Waliczka wybuchł z nieznanej przyczyny pożar, który zniszczył doszczętnie szopę wraz z zapasami siana, wyrządzając szkodę na około 2.000 zł.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.