Walne Zebranie „Beskidu śląskiego”

Walne Zebranie „Beskidu śląskiego”. Walne Zebranie Oddz. śl. Pol. Tow. Tatrz. „Beskid śląski” odbędzie się w sobotę, dnia 15 marca b. r. o godz. 2 (w’ drugim terminie o godz. 3) po południu w sali rysunkowej Seminarjum Żeńskiego” (pi. Dominikański) z następującym porządkiem dziennym: 1. Zagajenie. 2. Odczytanie protokołu z ostatniego Zebrania. 3. Sprawozdanie z działalności: a) zarządu, b) skarbnika, c) Komisji Rew. 4. Wybory. 5. Wolne wnioski.


O liczny udział prosi Zarząd. Osobnych zaproszeń nie rozsyła się. — Dr. Jan Galicz, prezes. Jerzy Cienciala, sekretarz. Zebranie emerytów państwowych, samorządowych, komunalnych i wojskowych, oraz wdów i sierot odbędzie się w niedzielę, 9 b. m. o godz. 10 przed południem w sali Domu Narodowego w Cieszynie. Uprasza się o liczne przybycie.

Zeznania o podatku dochodowym. Termin do składania przez osoby fizyczne zeznań o dochodzie do wymiaru podatku dochodowego został przesunięty z dnia 1 marca do 1 maja b. r.

Kadencja Sądu przysięgłych. Rozprawy przed Trybunałem Sądu przysięgłych w Sądzie Okręgowym w Cieszynie odbywać się będą w kadencji marcowej począwszy od poniedziałku, 10 marca b. r. Szkoła gospodarcza dla dziewcząt w Międzyświeciu ogłasza wpisy na kurs letni 6-miesięczny. Nauka rozpocznie się po świętach wielkanocnych, t. j. 23 kwietnia, a potrwa do 15 października.

Jak wiadomo, szkoła w Międzyświeciu wychowuje i kształci dziewczęta, przedewszystkiem wiejskie, na wzorowe gospodynie i obywatelki, to też każdy rolnik, mający córkę w odpowiednim wieku, uważa za naturalny swój obowiązek posłać ją do Szkoły rolniczej w Międzyświeciu. Uczennice mieszkają tu zreguly w internacie szkolnym pod opieką pań nauczycielek i tylko w bardzo wyjątkowym wypadku Dyrekcja szkoły od tej reguły odstąpi.
Celem uskutecznienia wpisu należy przedłożyć lub przesłać pocztą następujące dokumenty:
1. Metrykę chrztu na dowód ukończenia 16 roku życia.
2. Ostatnie świadectwo szkolne.
3. Świadectwo moralności z urzędu gminnego lub parafji,
4. Świadectwo zdrowia.
5. Wpłacić tytułem wpisowego 5 zł. Prospekty na żądanie wysyła i wszelkich bliższych wyjaśnień udziela Dyrekcja Szkoły w Międzyświeciu, p. Skoczów.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.