Walka z chorobami i szkodnikami roślin

Śląska Izba Rolnicza przypomina wszystkim właścicielom sadów, ogrodów, zadrzewień i pól całego Województwa Śląskiego o ustawowym obowiązku czyszczenia drzew i krzaków, bielenia pni i konarów mlekiem wapiennem, zwalczaniu mszycy wełnistej (krwistej) i wszystkich innych szkodników oraz o zastosowaniu innych odpowiednich środków, przeciwdziałających chorobom i szkodnikom drzew.

Opieszali podlegają w myśl odnośnych ustaw surowym karom. Prócz tego mogą władze zarządzić przymusowo zwalczanie na ‚koszt opieszałych.

Wzywając wszystkich właścicieli, użytkowców, dzierżawców i zarządców sadów, ogrodów, parków, drzew przydrożnych, zagajeń, lasów i pól do bezzwłocznego niszczenia porostów, mchów, jajek, poczwarek, gąsienic, mszyc oraz wszelkich innych szkodników ‚sadownictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa i pokrewnych zawodów produkcji rolnej, kładzie Śląska Izba Rolnicza śladem innych lat szczególny nacisk na bezwzględne zwalczanie mszycy wełnistej (krwistej), grożącej zupełnem zniszczeniem jabłoni na Śląsku oraz na walkę z kiłą czyli przepukliną kapusty i pokrewnych roślin, uniemożliwiającą rozbudowę warzywnictwa śląskiego.

Zgłoszenia o pojawieniu się szkodników i chorób roślinnych należy nadsyłać do Śląskiej Stacji Ochrony Roślin w Cieszynie lub do miejscowych władz policyjnych.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.