Czy to było potrzebne? manifestacja cz.4

Jak już na wstępie wspom nieliśmy, stosunki polsko-czeskie nie są normalne, zwłaszcza, jeżeli zważymy plemienne pokrewieństwo obu narodów i zbieżność interesów na różnych odcinkach polityki międzynarodowej.

Aby doprowadzić do wyrównania różnic, istniejących jeszcze niewątpliwie po obu stronach, należałoby może uniknąć wszelkich posunięć, któreby te różnice pogłębiły. To też demon strację cieszyńską uważamy co najmniej za niepotrzebną…” Dodajemy jednakowoż, że i manifestacja, jaka odbyła się w Cieszynie dnia 25 lutego, wywołała sporo zastrzeżeń w obozie polskim z drugiej strony Olzy.szkolnej.

Ruch autobusowy pod kontrolą władz. Minister spraw wewnętrznych polecił wszystkim wojewodom wydać ponowne zarządzenia podległym organom policji o służbie drogowej w sprawie roztoczenia specjalnej uwagi na ruch autobusów i innych pojazdów po drogach publicznych.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.