Budowa linii kolejowej

Budowa linji kolejowej Cieszyn-Zebrzydowice. Będąca już w budowie linja kolejowa Cieszyn-Zebrzydowice-Moszczenica ogólnej długości 32 km stworzy krótsze połączenie Cieszyna z Katowicami oraz z okręgiem Zagłębia rybnickiego.

Linja ta ma duże znaczenie dla Śląska Cieszyńskiego, gdyż Cieszyn uzyska dzięki niej podstawę do dalszego rozwoju, a wywóz węgla z zagłębia rybnickiego do Czechosłowacji i Austrji, który dotąd odbywał się drogą okólną, znajdzie połączenie krótsze.

Ponadto linja ta ze względu na malowniczy krajobraz Śląska Cieszyńskiego, szereg znanych uzdrowisk oraz miejscowości klimatyczne niewątpliwie przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na Śląsku Cieszyńskim. Koszt ogólny budowy linji Cieszyn-Moszczenica wynic-sieokoło 8,000.000 zł.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.