Brak wody w Cieszynie

Brak wody w Cieszynie. Wspólna komisja wodociągowa wzywa mieszkańców miasta do oszczędzania wody, pochodzącej z wodociągu miejskiego. Wskutek posuchy zmalał znacznie dopływ wody, a zapotrzebowanie w mieście powiększa się. codziennie.

Obecnie potrzebujemy 115 litrów na głowę i dobę; dzienne zapotrzebowanie jest większe, niż główna rura dopływowa doprowadzić może; wskutek tego znajdująca się w zbiorniku rezerwa maleje ciągle i zachodzi obawa, iż zapas ten zużyje się w dniach najbliższych.

Celem normalnego dostarczania wody stronom, wzywa się mieszkańców do oszczędzania. W szczególności zabrania się polewania ogrodów za pomocą wężów; do podlewania roślin należy zużyć wodę odpadową.

W razie wypuszczania większej ilości wody w celu otrzymania zimnej wody do picia, należy wypuszczoną wodę uchwycić w naczynia i zużyć do mycia i t. d. Wszelkie defekty należy pod rygorem kary zgłosić do naprawy.

W razie dalszej posuchy wstrzyma się także polewanie ulic, o ileby pompowanie wody Z cysterny i młynówki zapomocą motoru benzynowego natrafiło na trudności. Na wypadek, gdyby ogłoszenie to nie odniosło skutku, nastąpi częściowe zamknięcie rurociągu; w pierwszym okresie od godz. 20-tej do 6-tej.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.