Bilans handlu zagranicznego

Dodatni bilans handlowy. Bilans handlu zagranicznego w grudniu z. r. zamknięty został saldem dodatniem w wysokości 28,589.000 zł.

Przywieziono 228.309 tonn towarów wartości 55 milj. 431.000 zł, wywieziono zaś 1,299.708 tonn towarów wartości 84,020.000 zł. W porównaniu do listopada zmniejszył się wywóz o 16.9 milj., przy wóz zmniejszył się o 16.6 m ilj. zł.


— Bilans handlowy za cały rok 1933 zamknięty został saldem dodatniem, wynoszącem 132.6 m ilj. zł. Wartość wywozu z Polski wyniosła 959.6 miljonów, wartość zaś przywozu 827 milj. zł.

Uzyskanie przez Polskę salda dodatniego należy zaliczyć do dobrych wyników naszej pracy eksportowej, jeżeli zważy się, na jakie trudności na rynkach zagranicznych napotykał w roku ubiegłym nasz handel.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.