15-lą rocznicę najazdu czeskiego na Ziemie Cieszyńską

Nastała jesień roku 1918. Wojna światowa chyliła się ku końcowi. Jeszcze na frontach grzmiały armaty i pławiły się miljonowe armje w krwawej opięli, ale wszystkie jiuż oznaki przemawiały zalem, że straszna rzeź narodów skończy się sromotną klęską inicjatorów krwawego porachunku. Z gruzów i zgliszcz pożogi wojennej wyłaniała się Polska. Ziścić się m iały marzenia naszych przodków. Stokrotny plon przynieść miały trudy i kysiłki wiekowe. Niebywały triu m f odnieść miał krwawy trud owstańców i legjonistów, którz y idziałem swym w walkach niepodległościowych dali żywy dowód, że kwestja polska istnieje. Spełniał się sen nieśmiertelnych legjonów komendanta Piłsudskiego.

Zbrojny czyn garstki oficerów i żołnierzy polskich w historycznej nocy z 31 października na 1 listopada 1918 ir. w Cieszynie, poparty olbrzymim Intuizjaizmem polskiego lu d u ma Śląsku Cieszyńskim , stał się najlepszym dowodem polskości tego kraju i świadectwem, że Śląsk po 600-letniej rozłące bo chce wrócić do Macierzy. Proklamacja Rady Narodowej, deklarująca przyłączenie Śląska Cieszyńkiego do Polski, spotkała się w całym kraju z ogromnym zapałem i wzruszeniem. W dniu 5 listopada 1918 r. Rada Narodowa zawarła „Národním Výborem pro Slezsko” pakt, na mocy którego pod władzę polską przeszły powiay bielski, cieszyński i frysiztacki z wyjątkiem kilku gmin, zaś pod zarządem czeskim pozostał powia t frydecki.

Wszystko świadczyło za tern, że wola ludu pędzie respektowaną i że dzielni Ślązacy w całości ną się jednym z najbardziej wartościowych dadników ludnościowych odrodzonej Polski.Niedługo jednak lud śląski cieszył się z odzyskanej Niepodległości i wolności. Postanowienia umowy byly respektowane tylk o do 23 stycznia 1919 roku.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.