Śląska Izba Rolnicza przypomina wszystkim właścicielom sadów, ogrodów, zadrzewień i pól całego Województwa Śląskiego o ustawowym obowiązku czyszczenia drzew i krzaków, bielenia pni i konarów mlekiem wapiennem, zwalczaniu mszycy wełnistej (krwistej) i wszystkich innych szkodników oraz o zastosowaniu innych odpowiednich środków, przeciwdziałających chorobom i szkodnikom drzew. Opieszali podlegają w myśl odnośnych ustaw surowym karom. Prócz […]

Read more

Gdzie się sowiet gminny znalazł pod wpływami „bezbożników”, następowało przejęcie cerkwi przez partję komunistyczną i oddanie jej na zebrania klubowe, na lokale partyjne, zawodowe, kina, teatry i t. p. W jednym tylko tygodniu przed świętami zamknięto i partji oddano 579 cerkwi prawosławnych i kościołów katolickich na terenie jednej republiki rosyjskiej. Nie było w tym roku […]

Read more

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pojawiła się w prasie zagranicznej wiadomość, że rząd rosyjski, rada komisarzy ludowych, zastanawiał się nad „nowemi metodami” walki z religją. Z pewnością doszedł do pozytywnych postanowień, bo świeżo skończone święta Bożego Narodzenia według starego stylu (dnia 6 i 7 b. m.) ujawniły naprawdę „nowe” metody walki rządu bolszewickiego z Bogiem. […]

Read more

Wszyscy rolnicy godzą się dziś na jedno, że uprawa zbóż mniej się opłaca, niż roślin pastewnych. I nietylko dlatego, że Za mięso i przetwory zwierzęce można jeszcze jaką taką cenę uzyskać, ale i dlatego, że po roślinach pastewnych, różnych strączkowych, koniczynach i okopowych wszystko co zasiać — pewniejsze niż po kłosowych. Prawda, że z temi […]

Read more