Znane jest przysłowie, że czystość to zdrowie. Aby być zdrowym, trzeba strzec się choroby, unikać zarazków chorób, dbać o czystość na każdym kroku. Czy dbamy o nią? Jednym z roznosicieli zarazków chorób to pieniądz, Bierzemy pieniądze, a nie wiemy, z jakich rąk pochodzą, przez jakie ręce przeszły. Były i w rękach chorych na gruźlicę, były […]

Read more

Z Istebnej. (Przysposobienie gospodarcze dziewcząt.) W szarzyźnie życia codziennego jest rzadkością taka miła chwila, jaką przeżyliśmy w dniu 26-go czerwca b. r. W dniu tym odbyło się zakończenie kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt, zorganizowanego i prowadzonego przez miejscowe Koło Macierzy Szkolnej. Kierownictwo administracyjne i techniczne kursu spoczywało w rękach p. kier. szkoły Urbaczki, a praktyczne […]

Read more

Z życia harcerzy. W niedzielę, 23 marca odbyła się na Buczu koło Skoczowa narada drużynowych harcerskich hufców cieszyńskiego i bielskiego. Omówiono szczegółowo tegoroczne zamierzenia harcerstwa, a specjalnie Zlot Harcerzy, który odbędzie się na Buczu od 1 do 15 lipca b. r. W tym samym czasie mają harcerze śląscy przyjmować zjazd starszyzny z całej Polski oraz […]

Read more

Walne Zebranie „Beskidu śląskiego”. Walne Zebranie Oddz. śl. Pol. Tow. Tatrz. „Beskid śląski” odbędzie się w sobotę, dnia 15 marca b. r. o godz. 2 (w’ drugim terminie o godz. 3) po południu w sali rysunkowej Seminarjum Żeńskiego” (pi. Dominikański) z następującym porządkiem dziennym: 1. Zagajenie. 2. Odczytanie protokołu z ostatniego Zebrania. 3. Sprawozdanie z […]

Read more