Budowa szpitala w Czeskim Cieszynie. Sprawa budowy szpitala w Czeskim Cieszynie postąpiła znacznie naprzód. Szpital będzie budowany za kolonją Rozwój, koło miejsca, gdzie stoją stodoły wiejskie. Miasto zakupiło potrzebne miejsce w cenie po 2 Kcz 50 h za 1 metr kwadratowy. To miejsce wybrano ze względu na mniejsze koszta przyłączenia szpitala do sieci wodociągowej i […]

Read more

Budowa linji kolejowej Cieszyn-Zebrzydowice. Będąca już w budowie linja kolejowa Cieszyn-Zebrzydowice-Moszczenica ogólnej długości 32 km stworzy krótsze połączenie Cieszyna z Katowicami oraz z okręgiem Zagłębia rybnickiego. Linja ta ma duże znaczenie dla Śląska Cieszyńskiego, gdyż Cieszyn uzyska dzięki niej podstawę do dalszego rozwoju, a wywóz węgla z zagłębia rybnickiego do Czechosłowacji i Austrji, który dotąd […]

Read more

Brak wody w Cieszynie. Wspólna komisja wodociągowa wzywa mieszkańców miasta do oszczędzania wody, pochodzącej z wodociągu miejskiego. Wskutek posuchy zmalał znacznie dopływ wody, a zapotrzebowanie w mieście powiększa się. codziennie. Obecnie potrzebujemy 115 litrów na głowę i dobę; dzienne zapotrzebowanie jest większe, niż główna rura dopływowa doprowadzić może; wskutek tego znajdująca się w zbiorniku rezerwa […]

Read more

Dodatni bilans handlowy. Bilans handlu zagranicznego w grudniu z. r. zamknięty został saldem dodatniem w wysokości 28,589.000 zł. Przywieziono 228.309 tonn towarów wartości 55 milj. 431.000 zł, wywieziono zaś 1,299.708 tonn towarów wartości 84,020.000 zł. W porównaniu do listopada zmniejszył się wywóz o 16.9 milj., przy wóz zmniejszył się o 16.6 m ilj. zł. — […]

Read more