Jak już na wstępie wspom nieliśmy, stosunki polsko-czeskie nie są normalne, zwłaszcza, jeżeli zważymy plemienne pokrewieństwo obu narodów i zbieżność interesów na różnych odcinkach polityki międzynarodowej. Aby doprowadzić do wyrównania różnic, istniejących jeszcze niewątpliwie po obu stronach, należałoby może uniknąć wszelkich posunięć, któreby te różnice pogłębiły. To też demon strację cieszyńską uważamy co najmniej za […]

Read more

Nie wywołała jej bowiem żadna ze strony Polski prowadzona akcja, żaden krok naszego rządu, a już najmniej postępowanie Polaków, będących obywatelam i czeskimi. Jeżeli zaś Czesi chcieli w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z polskiej państwowej polityki zagranicznej, to droga, którą obrali, jest najmniej właściwa i w stosunkach międzynarodowych wręcz niedopuszczalna. Mowy, wygłoszone przy tej […]

Read more

Ale potem przyszły zajścia śląskie, które — muszą to Czesi zrozumieć — utkwiły silnie i dotkliwie w zbiorowej duszy polskiej. Nie będziemy tych zajść szczegółowo omawiać, gdyż nie jest bynajmniej naszym zamiarem stosunki pom iędzy obu, tak blisko spokrewnionymi narodami, zadrażniać i zaogniać. Przypominamy więc tylko pokrótce, że Polska odczuła podział Śląska Cieszyńskiego jako ciężką […]

Read more

Otrzymujemy z Elektrowni Okręgowej miasta Cieszyna następujące wyjaśnienie na ten temat: „Powołując się na notatkę z dnia 12 bm. „O tańszy prąd elektryczny” , komunikujemy, iż obniżenie ceny prądu „ w złotym Cieszynie” nastąpiło już w kwietniu ub. r . W Bielsku wynosi obecna cena prądu 78 gr za k W h , natomiast w […]

Read more