W niedzielę 7 b. mi. odbyło się w Bielsku pod przewodnictwem pip. aptekarza Boziewicza z Jaworza i dyr. Kautego z Cieszyna zebranie 350 członków Związku właścicieli nowo wznoszonych budowli. Po referatach: ogólnym p. Budnioka, szczegółowym p. Niesyta o sytuacji właścicieli nowych budynków zreferował poseł Pobożny ustawę o ulgach dla nowowznoszonych budowli z roku 1933, a […]

Read more

Uczestniczki złożyły minimalną opłatę po zl 20. Resztę kosztów ma sfinansować Zarząd Koła Macierzy, mamy jednakowoż niezłomną nadzieję, że przyjdzie nam z pomocą Śl. Izba Rolnicza, uwzględniwszy nasze ciężkie warunki bytowe. Na zakończeniu kursu prezes Kola ks. proboszcz Grim serdecznie dziękował Zarządowi za starania około kursu, zaś imieniem kursistek dziękowała Sikorówna Marja, poczem uczestniczki przyjmowały […]

Read more

Kreuzbrunnu z poczwórną dawką 12 g marie badzkiej soli — to jednak musi parsknąć śmiechem (o ile jest Polakiem). Otóż miejscowość Hohendorfer Hoehe, nazywa się dziś „ZadubsS Vyszina”. Naturalnie, że nikt z kuracjuszów pyta się, idąc na przechadzkę, gdzie jest „ZaduHskai Vyszina”, lecz wymienia, chcąc się cos takiego dowiedzieć, starą oryginalną nazwę. Polacy mają tu […]

Read more

Niektóre z tych źródeł są wprost unikatami; nie mówiąc już o niezrównanym Kreuzbrunie (gorzka solanka), zaznaczyć trzeba, iż np. źródło Ambrożego jest najbardziej obfitem w żelazo ze wszystkich źródeł na kontynencie. Źródła zaś tak bogatego w bezwodnik węglowy, jak „Marienąuelle”, niema na całym świecie. Wystarczy zaznaczyć, iż nawet unoszący się nad wodą w olbrzymim basenie […]

Read more