` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • Więcej czystości

   

   

  Znane jest przysłowie, że czystość to zdrowie. Aby być zdrowym, trzeba strzec się choroby, unikać zarazków chorób, dbać o czystość na każdym kroku. Czy dbamy o nią? Jednym z roznosicieli zarazków chorób to pieniądz, Bierzemy pieniądze, a nie wiemy, z jakich rąk pochodzą, przez jakie ręce przeszły. Były i w rękach chorych na gruźlicę, były w ręku żebraków i t. d., miljony zarazków osadziło się na nich. Często nie myjąc rąk jemy, bierzemy do ręki owoc, chleb, a przecież na naszych rękach znajduje się mnóstwo zabójczych bakteryj. Drugim roznosicielem zarazków jest woda. Gdzie kultura wyższa, są wodociągi, pompy i studnie kryte nawet u najuboższych.

  W okolicy Cieszyna mamy studnie kryte, ale dalej od miast po wsiach przeważają studnie otwarte, nawet przy samej drodze, względnie „kawiory" , doły na wodę, gdzie gniją liście, trawa, gdzie przebywają owady, żaby i t. d. Woda stoi i jest zupełnie zanieczyszczona . Ale jeszcze gorzej jest to, że z jednego dołku bierze wodę kilkanaście czy kilkadziesiąt ludzi. Czerpią wodę naczyniami brudnemi, idą na wodę dla bydła, putnia stała w stajni, dno jest zupełnie brudne, wszystkie naczynia — choćby i były czyste — to dna ich, często stawiane na ziemi, są zupełnie brudne. Przytakiem zanurzaniu najpierw wszystkie naczynia się wykąpią, a potem ludzie piją wodę, biorą na gotowanie! Tam, gdzie idzie o życie ludzkie, szczędzić na zbudowanie studni jest zbrodnią. Zależy wszystko od dbałości mieszkańców. Po studni poznacie kulturę mieszkańców.

  W Turcji istnieje zwyczaj, że piekarza za nieczystość umieszczają w żelaznej klatce na rynku, a za karę musi zjeść wszystek chleb ze swej brudnej piekarni. Może by i u nas taka klatka się przydała? Ciekawe, że chleb w tej samej cenie w tern samem mieście jest różny, od każdego piekarza inny . Zastanawia nas też, że chleb raz jest bielszy, innym razem ciemniejszy, raz większy i t. d ., choć cena ta sama. A le jeszcze dobrze tam, i gdzie jest konkurencja, ale gdy piekarzowi „ nie zależy", gdzie w okolicy jest jeden tylko piekarz, to sobie też pozwala.

  Chleb powinien być owinięty w papier i nie dotykany. Smutno, że zakorzenił się u nas zwyczaj, iż przed kupnem każdy chleb „miękki", czy świeży. I tak biedny bochenek był i sto razy różnemi łapami dotykany i „macany", nim, został sprzedany. I to dzieje się codziennie prawie w każdym sklepie, szczególnie zaś żydowskich i wiejskich. Wszak płacimy, ale też i mamy prawo żądać czystego chleba i pieczywa.
  Weźmy dalej cukierki. Widzimy, jak cukierki biorą rękami, które przed chwilą odbierały pieniądze, są zabrudzone miljonam i bakteryj, teraz przeniosą je na cukierki i dają zjeść konsumentowi. A dotykanie łakoci przed zakupem jest bezwzględnie w zbronione. Zresztą powinne one być nakryte.

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze